"Trifon Zarezan je mystická akce, která si během let zajistila celopražskou popularitu a stala se jednou z nejnavštěvovanějších pravidelně pořádaných bulharských akcí v Čechách. Koná se každým rokem kolem půlky února, kdy se v Bulharsku slaví podle lidového kalendáře bujarý svátek patrona bulharských vinařů – Trifona Zarezana. Během svátku svatého Trifona se oslavuje začátek nového vinařského roku zařezáváním mladých větviček vinné révy – odtud i přízvisko Zarezan. Víno tento den teče po celém Bulharsku proudem. Nejinak tomu je i v Baráčnické rychtě. Kromě toho se také voli car Trifon, což je čestný titul s platností na jeden rok.
Celý trifonský večer, jak velí stará trácká tradice, je protkán kromě vína také hojností duševní stravy, tedy hudbou a tancem."

Organizátorem a duchovní matkou této akce je občanské sdružení Zaedno, www.zaedno.org
Podporuje Bulharský kulturní institut, www.bki.cz

Letošní ročník svátku Trifon Zarezan je věnován památce Bojky Dobrevy, která se nezastupitelnou měrou podílela na vzniku trifonské tradice v Praze.