domů
english bulgarski
 

O souboru

Soubor bulharských lidových tanců Pirin vznikl spontánně na podzim roku 2001, kdy se skupina mladých lidí se zájmem o znovuzrození bulharského folklóru v Česku rozhodla navázat na činnost dávno zaniklého bulharského souboru, který působil v Brně v 50. a 60. letech minulého století. Členy souboru jsou nejen Bulhaři a potomci smíšených manželství, ale i Češi a Slováci, kteří projevují živý zájem o bulharskou kulturu a folklór. Od jara 2002 pracuje taneční soubor formou občanského sdružení. Název dostal od jednoho z nejznámějších bulharských pohoří - Pirinu, o němž se věřilo, že je sídlem slovanského boha hromu Peruna.

Repertoár se skládá převažně z autentických lidových tanců, které jsou populární po celém území Bulharska. Lidové tance, takzvaná chora, jsou charakteristická svou dynamikou a nepravidelným rytmem. Další jsou skupinové tance, na kterých soubor spolupracuje s významnými bulharskými choreografy.

Taneční soubor Pirin se za krátkou dobu své existence prosadil na brněnské i celorepublikové scéně jako solidní soubor s výrazným tanečním projevem. Důkazem toho jsou četná vystoupení na kulturních akcích po celé České republice. Na pozvání místních bulharských spolků vystupoval soubor Pirin také v Budapešti a ve Vídni a prezentoval se i na mezinárodních festivalech v Česku, Polsku a na Slovensku. Za podpory programu EU – YOUTH měl v roce 2005 Pirin možnost navštívit Bulharsko, setkat se zde se spřátelenými soubory na jednom z nejznámějších folklorních festivalů v Koprivštici a také poznat přírodní krásy této země.

Dalšími cíli souboru je podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností, udržování česko-bulharských přátelských vztahů, kulturně osvětová a vzdělávací činnost zahrnující pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních svátků, reklamní a publikační činnost.

webmaster, CSS: Altemir Šejk, © design: Sanko Šejk